Navigace

Obsah

Zpět

Oznámení o schválení Rozpočtu obce Drahobudice na rok 2017, Rozpočtového výhledu obce Drahobudice na období 2018-2019 a Závěrečného účtu obce Drahobudice za rok 2015.

Ke stažení ve formátu *.doc zde

 

Obec Drahobudice

Drahobudice 51

            281 44 Zásmuky

           IČO : 00665096

           DIČ : CZ 00665096

 

 

 

 

                                                           Oznámení o schválení 

 

Rozpočtu obce Drahobudice na rok 2017, Rozpočtového výhledu obce Drahobudice na období  2018-2019 a Závěrečného účtu obce Drahobudice za rok 2015.

Podle zákonů č. 23/2017 a č. 24/2017 Sb., kterými se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů oznamuji, že:

  • rozpočet obce byl schválen na zasedání zastupitelstva dne  19.12.2016
  • rozpočtový výhled schválen na zasedání zastupitelstva dne  19.12.2016
  • závěrečný účet obce Drahobudice za rok 2015 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 byl schválen na zasedání zastupitelstva obce dne  23.5.2016 

Dokumenty jsou vyvěšeny v elektronické podobě na internetových stránkách obce Drahobudice www.obec-drahobudice.cz.

V listinné podobě jsou dokumenty k nahlédnutí na Obecním úřadě v Drahobudicích po předchozí telefonické domluvě. 

 

Ladislav Barták – starosta obce

             v.r.

 

Vyvěšeno na úřední desce a internetových stránkách obce: 17.03.2017

Sejmuto z úřední desky a internetových stránek obce: 31.01.2018                                                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno: 17. 3. 2017

Datum sejmutí: 31. 1. 2018

Zpět