Navigace

Obsah

Zpět

Oznámení o zveřejnění schváleného RO 5 2017 DR

Ke stažení  Oznámení o zveřejnění schváleného RO 5 2017 DR ve fermátu *.doc zde

 

Obec Drahobudice

Drahobudice 51

            281 44 Zásmuky

           IČO : 00665096

           DIČ : CZ 00665096

 

 

 

 

Oznámení zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č. 5/2017 

 

Na základě ustanovení § 16 odst. 5 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění s přihlédnutím k článku XV zákona č. 24/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím právní úpravy rozpočtové odpovědnosti, zveřejnila obec schválené rozpočtové opatření č. 5/2017.

Rozpočtové opatření bylo schváleno na zasedání zastupitelstva obce dne 6.11.2017 . Schválené rozpočtové opatření č.5/2017 je zveřejněno na internetových stránkách obce Drahobudice www.obec-drahobudice.cz

V listinné podobě je rozpočtové opatření č. 5/2017 k nahlédnutí po předchozí tel. domluvě v kanceláři Obecního úřadu Drahobudice 

 

 Ladislav Barták – starosta obce v.r.

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce a internetových stránkách obce: 21.11.2017

Sejmuto z úřední desky a internetových stránek obce: 30.6.2018

 

 

 

                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno: 21. 11. 2017

Datum sejmutí: 30. 6. 2018

Zpět