Navigace

Obsah

Zpět

Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník)

Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) ke stažení ve formátu *.pdf zde (443.18 kB)

Příloha seznam osob: ke stažení zde ve formátu *.xlsx (14.4 kB)

 

Náhled:

Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) - §§ 64 – 65 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon Vážená paní starostko, vážený pane starosto, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „ÚZSVM“) Vám v návaznosti na ust. §§ 64 a 65 zákona č. 256/2013 Sb., katastrálního zákona, v příloze postupuje aktualizovaný seznam nemovitých věcí, u nichž je dosud v katastru nemovitostí evidován nedostatečně identifikovaný, tzv. neznámý vlastník, týkající se katastrálních území v územní působnosti Vaší obce. Data k 1. 8. 2022 byla poskytnuta Českým úřadem zeměměřičským a katastrálním. Vyzýváme Vás tímto, abyste v rámci Vašich technických možností zveřejnili tento seznam na úřední desce Vašeho úřadu. ÚZSVM bude i nadále v součinnosti s Vaším úřadem provádět šetření k dohledání vlastníků uvedených nemovitých věcí. Děkujeme Vám za spolupráci. S pozdravem Ing. Karel Žáček ředitel odboru Odloučené pracoviště Kolín Příloha:

Přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků aktualizovaný k 1. 8. 2022

Vyvěšeno: 14. 9. 2022

Datum sejmutí: 30. 6. 2023

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět