Navigace

Obsah

sportovní hřištěSportovní hřiště v Drahobudicích

 

 

 

 

 

 

Ceník za poskytnutí tenisového kurtu OÚ Drahobudice pro veřejnost

Permanentka pro dospělou osobu s trvalým pobytem mimo obec Drahobudice pro celou sezónu 2015 1.000,- Kč
   
Permanentka pro důchodce nebo studujícího s trvalým pobytem mimo obec Drahobudice pro celou sezónu 2015 500,- Kč
   
Použití kurtu pro celodenní akci 300,- Kč
   
Použití kurtu pro osoby s trvalým pobytem v obci Drahobudice zdarma
   
Použití kurtu pro děti do 15ti let (vždy však pod dohledem osoby starší 18ti let) zdarma
   
Použití kurtu jinými osobami za 1 hod. 80,- Kč

 

Po zaplacení poplatku obdrží plátce potvrzení o převzetí hotovosti, kterým se prokáže v případě kontroly ze strany OÚ.

 

Rezervaci použití kurtu je nutné provézt buď osobně nebo telefonicky u správců kurtu.

 

Jan Ryšánek     732 431 591     

Václav Rychtář      606 181 283

 

 

Provozní řád tenisového kurtu OÚ Drahobudice

Provozovatel: OÚ Drahobudice  

    

  1. Vstup na kurty je možný pouze za účelem provozování sportovní činnosti. Každý návštěvník je povinen dodržovat osobní čistotu všech míst a zařízení areálu a při svém jednání dbát bezpečnosti vlastní i ostatních osob.Vstupovat na kurty je dovoleno pouze ve sportovní obuvi nebo obuvi, která povrch hřiště neponičí. Provozovatel neodpovídá za škody na věcech, které osoby odloží v prostorách areálu.Návštěvníci jsou povinni uhradit škody nebo ztráty, které byly jejich vinou způsobeny, jak na zařízení areálu, tak na majetku ostatních osob.
  2. V areálu je zakázáno chovat se způsobem, který ohrožuje bezpečnost a pořádek. Rušit či jinak omezovat ostatní návštěvníky při jejich hře. Znečišťovat prostory areálu, vodit do areálu psy nebo jiná zvířata nebo vjíždět do areálu na kole.
  3. Po skončení herní doby jsou návštěvníci povinni provézt úklid areálu podle pokynů správce.
  4. Používání kurtů je možné pouze po rezervaci u některého správce. Rezervaci je možné provézt nejpozději 24 h. před začátkem herní doby. V případě obsazení jinými osobami je nutné respektovat dřívější rezervaci.
  5. Při používání kurtu jsou návštěvníci povinni dodržovat tento provozní řád. Za děti do 15ti let plně zodpovídají osoby, které nad nimi provádějí dozor.

 

 

V  Drahobudicích dne 12.5.2014