Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Drahobudice
obecDrahobudice

Historie

Historie a památky

Historie obce Drahobudice

stará malbaJméno Drahobudice je odvozeno od osobního jména Drahobud, to je vlastně ves lidí Drahobudických. Místní název "Na valech" potvrzuje domněnku, že zde kdysi bylo slovanské sídliště.
Ves Drahobudice se v písemných pramenech objevuje r. 1338, kdy Pertold, probošt vyšehradský a Čeněk, bratři z Lipé a jejich strýc Jindřich pro dluhy prodávali tvrz a ves Poďousy, ves Osek, Hatě a ves Drahobudice kapitule boleslavského kostela.
Kapitule zůstal tento statek až do válek husitských r. 1419-1434. V roce 1429 držel Drahobudice Boleslav z Drahobudic, který dal ve vsi vybudovat tvrz. V roce 1438 se obec nacházela v držení Mikuláše Popela z Vesce. Před rokem 1508 byly Drahobudice koupeny ke Hrádku nad Poděhusy, při kterém zůstaly až do roku 1564. Tehdy tvrz zpustla. v roce 1564 se dělili o hrádecké zboží synové Smila Myšky ze Žlunic, který je r. 1593 prodal svému bratru Jaroslavu Myškovi ze Žlunic a na Bečvářích.
Roku 1564 byla ves Drahobudice popsána následovně: Tvrz Drahobudice opuštěná se štěpnicemi a sady s loukou robotní, která jest s rybníkem nade vsí, s loukou pode vsí, rybníkem Volšinkou a loukou nad týmž rybníkem. Rybníky tyto" Nad Haťmi, Pod Tvrzemi, Volšinka, Beznoska, Zvířský a Hluboký. Držitel tohoto dílu povinen byl na Zvířském rybníku vodu držeti, aby rybník Vidlák mohl být loven a naopak. V tehdejší době bylo v Drahobudicích 17 sedláků a 1 chalupník.
Po třicetileté válce 1618-1648 byly Drahobudice tak zpustošeny, že v nich zbyl pouze jeden sedlák Adam Černý. Do roku 1713 zde již bylo 24 hospodářů. Roku 1669 byl založen dvůr Bílkov.

kostelMnohem více zpráv máme o novější době: 10. dubna 1906 byla zbudována silnice Drahobudice-Červený Hrádek s odbočkou do Bílkova a v r. 1909 bylo započato se stavbou silnice Drahobudice-Sobočice. V červnu a červenci 1909 byla uválcována silnice přes Drahobudice do Hatí s přípojkou ke kostelu a do "Valů". Roku 1901 byla založena Čtenářská beseda. Zájem občanů byl velký, činnost spolku velmi aktivní, takže se přešlo k nacvičování divadelních představení. R. 1910 byl v obci založen spořitelní a záložní spolek Kampelička, která začala svou činnost r. 1911. Roku 1914 vypukla první světová válka. Tak jako i z jiných obcí, také z Drahobudic rukovali mladí lidé na frontu. Třináct se jich už nevrátilo.
V roce 1921 byla založena tělovýchovná jednota Sokol, bylo přihlášeno 107 členů. V roce 1923 bylo založeno vodní družstvo pro odvodnění pozemků. V roce 1926 byly zahájeny práce na instalaci elektrické sítě a 10. ledna 1907 se pokusně začalo svítit elektrickou energií. Škola v Drahobudicích byla založena r. 1762. Vyučovalo se v dnešním č.p. 69 na tzv. trucovně. Docházely sem děti z Drahobudic, Bečvár, Jelčan a Hatí. V r. 1788 zde bylo zapsáno 105 dětí s nepravidelnou školní docházkou. V roce 1835-1836 dal Martin Liška, majitel bečvareckého panství postavit novou školní budovu. V roce 1892 odškolením Bečvár se stala škola trojtřídní. Dětí stále ubývalo a v r. 1976 byla škola uzavřena.

První zprávy o kostele v Drahobudicích jsou z r. 1352, kdy zde působil farář Mikuláš. Současná podoba kostela je z r. 1753-1754, kdy jej v pozdně barokním slohu stavěl I.J. Palliardi. Klenba tohoto kostela byla původně, po italském způsobu, pokryta taškami bez dřevěné vazby, které byly položeny přímo na klenbu. Špatné vápno propouštělo vodu střechou a proto byl v r. 1778 kostel nákladem císařovny Marie Terezie opraven. Další důkladná oprava se uskutečnila r. 1807. V roce 1762 byl v obci zřízen farní úřad. Jelikož ve vsi nebyla farní budova, bydlel farář v bečvareckém zámku. Základní kámen ke stavbě budovy fary v Drahobudicích byl položen r. 1763 a r. 1766 byla budova dokončena. Za kostelem je pozdně barokní márnice, stavěná současně s kostelem podle návrhu Palliardiho. V hřbitovní zdi jsou zazděny čtyři náhrobní kameny z bývalého kostela. Tyto náhrobní kameny pocházejí ze 16. století. Tolik velmi stručné nastínění dějin obce a významných budov v obci. Výše uvedené bylo čerpáno z publikace "Kapitoly z dějin Bečvár a připojených obcí" autorů Z. Bisingera, J. Kamínka, J. Morávka a J. Schwippela.

Symbolika návrhů znaku a vlajky obce Drahobudice (o.Kolín)

První písemná zmínka o existenci osady pochází z r.1338. Toho roku ji od pánů z Lipé odkoupila staroboleslavská kapitula a zřídila ve vsi manství, jehož držitelé sídlili na tamní tvrzi (z nich jmenujme především vladyky z Drahobudic erbu kohouta – 1395-1410 Bohuněk Kozlík z Drahobudic, jeho syn Bohuslav přip.r.1429 a jeho syn Bohuše). Když v r.1483 postoupil Bohuše z Drahobudic statek Mikuláši Popelovi z Vesce (+1503), přestaly být Drahobudice manstvím. Tvrz za dalších majitelů zpustla. Jako pustá se uvádí již v r.1564 při dělení majetku (Drahobudice byly tehdy již součástí červenohrádeckého panství) mezi syny Smila Myšky ze Žlunic. Od r.1627 patřily Drahobudice k zásmuckému panství hrabat Kinských, od r.1669 k Červeným Pečkám hrabat Trauttmannsdorfů a následně hrabat z Bredy. V r.1738 koupil Drahobudice Jan Václav Vražda z Kunvaldu na Solopyskách. Vraždové byly současně posledními feudálními vlastníky osady.

Nejvýznamnější historickou památkou v obci a současně její výraznou dominantou je barokní farní kostel Nejsvětější Trojice projektovaný Ignácem Palliardim, vybudovaný v místech starého kostela ještě gotického založení (z něj se zachovalo několik renesančních náhrobníků, dnes zasazených do bývalé hřbitovní zdi. Stavba proběhla v letech 1753-54, stavebníkem byl rytíř Jan Jiří Hillebrand v.Prandau, sídlící na zámku v sousedních Bečvárech. Na návrší v areálu kostela stávala také gotická tvrz, sama vystavěná na základech staršího opevnění z doby hradištní.

Z výše uvedených informací vycházel také tvůrce předkládaných návrhů obecních symbolů. Tyto představují spojení symboliky dávného drahobudického hradiště (palisádový řez, palisáda) a staroboleslavské kapituly (svatováclavské atributy - nimbus s knížecí čepicí, meče) s figurou kohouta z erbu domácího vladyckého rodu. Trojice mečů je současně narážkou na patrocinium drahobudického farního kostela. Návrhy znaku provází návrhy obecní vlajky, vytvořené v souladu se zásadami a zvyklostmi současné české vexilologické tvorby.


Miroslav J.V. P a v l ů
heraldik

Obec

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Kontakt

Adresa
Drahobudice 51 
281 44 Zásmuky

 

Kontakt  

Starosta: 607 567110

Pevná linka: 321 796 297

 

Úřední hodiny úřadu
Pondělí 18:00 - 19:00

Mohlo by Vás zajímat

nahoru