Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Drahobudice
obecDrahobudice

Vyhlášky

 Vyhlášky


- Sucho léto 2015 (do odvolání)


Omezení nakládání s povrchovými vodami z vodních toků.

Opatření obecné povahy (Veřejnou vyhláškou) Městský úřad Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen správní řád), ve veřejném zájmu, a to s p l a t n o s t í d o o d v o l á n í podle ustanovení § 109 odst. 1 vodního zákona omezuje nakládání s povrchovými vodami, to je omezit odběr povrchových vod z vodních toků v celém správním území ORP Kolín. Odůvodnění Dne 10.07.2015 obdržel Městský úřad Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství, Karlovo nám. 78, 280 12 Kolín I, zprávu o suchém období v červenci 2015 (čj. PVZ/15/19727/Si/0) od Povodí Labe, s.p., IČ 70890005, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, odbor péče o vodní zdroje, ve kterém uvádí, že aktuální průtoky na sledovaných vodních tocích se pohybují většinou v rozsahu Q270 až Q330 ukazatel pro „sucho“ Q355 je na území povodí Labe, s.p., aktuálně překročen v 16 profilech. Průtoky ve vodních tocích lze pro toto období charakterizovat jako podprůměrné a pohybují se převážně na hodnotách v rozmezí 30 – 70 % dlouhodobého měsíčního průměru pro měsíc červen. Ojediněle se průtoky pohybují v rozmezí od 90 – 95 % dlouhodobého měsíčního průměru pro měsíc červen. S ohledem na mimořádnost situace a ohrožení s prodlení, které vyžaduje bezodkladné vydání opatření obecné povahy, vodoprávní úřad v souladu s ustanovením § 109 odst. 2 a § 115a odst. 2 vodního zákona upustil od projednání s dotčenými subjekty a veřejného projednání. Z tohoto důvodu, že nastalo suché období, je zákonný důvod k omezení nakládání s povrchovými vodami, proto vodoprávní úřad Kolín vydává toto opatření obecné povahy, jímž omezuje nakládání s povrchovými vodami. 

 

Vyhláška bio odpady a kovy

OZV č.1/2014 odpady

Úřad

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Kontakt

Adresa
Drahobudice 51 
281 44 Zásmuky

 

Kontakt  

Starosta: 607 567110

Pevná linka: 321 796 297

 

Úřední hodiny úřadu
Pondělí 18:00 - 19:00

Mohlo by Vás zajímat

nahoru