Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Drahobudice
obecDrahobudice

Zápis dětí do 1. ročníku ZŠ Zásmuky pro školní rok 2017/2018

Zápis dětí do 1. ročníku ZŠ Zásmuky         pro školní rok 2017/2018
se koná v pátek 21. dubna 2017 od 13:00 do 17:00 v budově základní školy

Dokumenty ke sažení:

Zápis dětí do 1. ročníku ZŠ Zásmuky pro školní rok 2017/2018

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání

Žádost o odklad povinné školní docházky

Jak probíhá zápis?

Informace k odkladu povinné školní docházky

Dotazník pro rodiče žáka 1.ročníku ZŠ Zásmuky ve formtu *.xls

 

 

         Zápis dětí do 1. ročníku ZŠ Zásmuky
                    pro školní rok 2017/2018


      se koná v pátek 21. dubna 2017 od 13:00 do 17:00 v budově základní školy


            K zápisu se musí se svým zákonným zástupcem dostavit každé dítě, které k 31. srpnu 2017
         dosáhne věku šesti let. V případě nemoci je možné domluvit náhradní termín (tel: 321796236).
       Zákonní zástupci přinesou k zápisu:
        rodný list dítěte
        podepsanou Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání
        (tiskopis poskytne MŠ nebo ZŠ, je také ke stažení ne webu školy: www.zs-zasmuky.cz)
        vyplněný Dotazník pro rodiče žáka 1. ročníku
        (tiskopis poskytne MŠ nebo ZŠ, je také ke stažení na webu školy: www.zs-zasmuky.cz)
        svůj občanský průkaz

        K zápisu se dostaví i zákonní zástupci (bez dítěte), kteří budou pro dítě žádat odklad povinné
        školní docházky
        (viz Informace k odkladu povinné školní docházky).


        Doplňující informace poskytne ředitelství školy na tel. 321796236

 

 

 

 

 

       V Zásmukách 10. 4. 2017                                                 Ing. Hana Kovářová
                                                                                                  Ředitelka školy
------------------------------------------------

Jak probíhá zápis?

Rozhovor s dospělými i dětmi probíhá vždy v přátelském ovzduší. Zápis by pro dítě i rodiče neměl být zkouškou, ale příjemným zážitkem s možností předvést, co už dítě umí. Pokud dítěti něco nepůjde, něco poplete nebo se stydí, není důvod se znepokojovat, paní učitelky jsou odbornice, které dokáží takovou situaci zvládnout.

Co budou paní učitelky od dítěte chtít?

 • zda umí pozdravit a představit se
 • básničku, písničku (úroveň řeči, výslovnost, problematické hlásky ř, l, r, s …)
 • povídání podle obrázků (slovní zásoba, zda mluví v celých větách, zda se soustředí, udrží pozornost, má chuť pracovat, zná pojmy malý-velký, první-prostřední-poslední, zná barvy …)
 • kresba, popř. dokreslování obrázku, uvolňovací cviky (jak dítě drží tužku, v které ruce, tlak na podložku …)
 • matematické dovednosti (na kostkách určit počet teček, pojmy více-méně-stejně, číselná řada 1-5, základní geometrické tvary …)

--------------------------------------------

  

 

Informace k odkladu povinné školní docházky

 

     Žádost se podává ředitelce základní školy (formulář k dispozici v ředitelně školy, u paní učitelek při zápisu, ke stažení na webových stránkách školy: www.zs-zasmuky.cz).

 

     K žádosti o odklad povinné školní docházky musí žadatel doložit dvě doporučující posouzení

 • posouzení odborného lékaře (může být také dětský lékař nebo praktický lékař pro děti a dorost) nebo klinického psychologa
 • posouzení školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny = PPP)

 

    

 

     Vzhledem ke složitostem správního řízení doporučuje ředitelka školy následující postup:

 1. Zákonný zástupce má obě doporučující posouzení (PPP i lékaře) již při zápisu – žádá o odklad již při zápisu.
 2. Zákonný zástupce nemá v době zápisu obě doporučující posouzení – žádá o přijetí k povinné školní docházce, teprve až si zajistí obě doporučující posouzení, navštíví školu a vyplní žádost o odklad.      Žádost o odklad je nutné podat bezodkladně po získání doporučení ze školského poradenského zařízení.

 

Doplňující informace poskytne ředitelství školy na tel. 321796236.

 

 

 

 

 

Informace k případnému přijetí žáků, kteří dosáhnou šestého  roku věku po 31. srpnu 2017

 

Podmínky přijetí:

 • Dítě dosáhne 6 let v období září-prosinec 2017 – zákonný zástupce musí k žádosti o přijetí doložit doporučující vyjádření školského poradenského zařízení (PPP).
 • Dítě dosáhne 6 let v období leden-červen 2018 – zákonný zástupce musí k žádosti o přijetí doložit doporučující vyjádření školského poradenského zařízení (PPP) a odborného lékaře.

 

 

 

 

 

 

 

V Zásmukách dne 10. 4. 2017                                                                Ing. Hana Kovářová

                                                                                                                      ředitelka školy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum vložení: 14. 4. 2017 17:51
Datum poslední aktualizace: 18. 4. 2017 17:53

Volný čas

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Kontakt

Adresa
Drahobudice 51 
281 44 Zásmuky

 

Kontakt  

Starosta: 607 567110

Pevná linka: 321 796 297

 

Úřední hodiny úřadu
Pondělí 18:00 - 19:00

Mohlo by Vás zajímat

nahoru